Arkiv

Tag Archives: walk on the wild side

Indtil 18. december kan mine billeder stadig ses ved et besøg på Roskilde Rådhus. Jeg er selv rigtigt glad for udstillingen og er endnu ikke blevet træt af at se på billederne, selvom jeg passerer dem dagligt. Bliver faktisk lidt glad hver gang. Jeg håber, at alle nysgerrige vil sørge for at få lagt vejen forbi.

Udstillingen består af 31 fotocollager, hvoraf de fleste er bygget op af motiver fra steder rundt i verden, som jeg har besøgt og husker. En serie på 4 collager er skabt af motiver kun fra mine hverdagsomgivelser her i Roskilde Sydby.

Under 7 af billederne hænger en kort tekst, der fortæller, at billedet har været udlånt i en måned til en beboer i Sydbyen. I august måned tog jeg på 7 besøg med en fotocollage under armen og inviterede mig selv indenfor til en kop kaffe og en samtale. De 7 beboere kendte jeg ikke på forhånd, men jeg havde fået lov til at ‘låne dem’ af 7 andre beboere i Sydbyen, som er personer, jeg er venner med. I samtalerne kom vi ind på emner som at være del af et fællesskab, at være alene, at komme til udtryk, at tage initiativ, drømme, at føle sig hjemme, naboskab og Sydbyen. Uddrag fra samtalerne indgår i udstillingen som citater og håndtegninger graveret i birketræplader.

De lyse birketræplader er del af et stort bydelskort i træ, der ligger på gulvet i rådhusets foyer. Kortet viser i forsimplede linjer den sydlige del af Roskilde by mellem jernbanen og Holbækmotorvejen – og altså de steder, der er lige udenfor rådhusets vinduer. Selve kortet er lavet af mørkere mdf-træplader, og det lyse træ danner en cirkel rundt på kortet, der tegner forløbet af stien ‘Walk on the Wild Side’ på 6 km rundt i Sydbyen. Samtalecitaterne løber hele vejen rundt i cirklen og bliver dermed på kortet det, der binder bydelen sammen – sådan som vi ønsker, at stien skal gøre det.

Kortet har jeg lavet på lasercutter i ‘Orange Makerspace’ (http://orangemakers.com/orangemakerspace/), der er et nyt, spirende og skabende miljø i Hal 1 på Musicon. Jeg blev budt godt velkommen på værkstedet, da jeg trådte ind af døren med mit vanvittige projekt og vist god tillid, da jeg øjeblikket efter havde brug for at få adgang selv til faciliteterne, så jeg kunne arbejde til langt efter lukketid. De 17 plader rundt i cirklen tog hver en time at gravere og de øvrige 43 plader hver ca. 20-30 minutter, så jeg har tilbragt mine første mange hyggelige timer hos Orange Makers.

På en infoskærm ved siden af rådhusets receptionen kører en lysbilledserie, der præsenterer frivilligprojektet ‘Walk on the Wild Side’ og de aktiviteter, vi indtil nu har sat i søen. Du kan se med på præsentationen her

Jeg sælger af fotocollagerne til priser mellem 900 og 2200 kr, og det er også muligt at købe et udvalg af billederne som postkort eller som en vægkalender for 2015. Se prislisten her

Vel mødt på Roskilde Rådhus inden 18. december –

refleksbånd.indd

Vi har nu fået tilladelse fra Roskilde Kommunes vejafdeling til at sætte markeringer op på den 6 km rute ‘Walk on the Wild Side’, og pengene fra Miljøpuljen er også blevet udbetalt. Se tilladelsen fra kommunen her: Svar på ansøgning om markering af midlertidigt stiforløb Walk on the wild side(1820100)

Nu arbejder vi på at finde frem til den rette type markering og har en dialog igang med et trykkeri, der – måske – kan levere lige præcis det, vi har ønsket os: selvklæbende refleksbånd med specialdesignet mønster trykt på. Det har krævet en hel del søgen omkring og forgæves forespørgsler, men måske er vi ved at være i mål 🙂

Vi satser på at sætte markeringerne op i løbet af marts, og at indvie ruten den 2. maj i forbindelse med Store Cykeldag på Hedegårdenes Skole.

billedunivers_gsr_1310-01_header

‘Walk on the Wild Side’ har sammen med sygehuspræsten fra Søndre Sogn tilrettelagt en vandring Langfredag den 18.april 2014 til fejring af Jakobskirkens 40 års jubilæum: http://www.jakobskirken.dk/event/vandre-med-minder-langfredagsvandring. Det foregår kl. 12 – ca. 15 med start i Jakobskirken og bliver med sikkerhed en virkelig smuk begivenhed, så vær opmærksom, når vi efter vinterferien åbner op for tilmeldinger.

Langfredag markeres med en vandring med minder som tema – fra Jakobskirken til Roskilde Sygehus kapel. Undervejs går vi igennem Musicon og Roskilde Ring. Minder spiller en væsentlig rolle i bearbejdelsen af sorg, tab og afsked. Således vil det “at vandre med minder” kaste lys over kirkeårets mørkeste dag.

Vandringens afsæt bliver en fortælling af pilgrimsvandrer Jörgen Nilsson, der i vinteren 2012-13 drog på en pilgrimsvandring for fred og tolerance fra Lund til Jerusalem. Jörgens vandring blev en lang rejse mellem mennesker i deres hjemlige omgivelser hele vejen ned igennem Europa, fordi han hver nat overnattede på private sofaer: http://towardsjerusalem.org. Jörgen er med på hele langfredags vandringen og fortæller undervejs om udvalgte minder.

På turen gør vi ophold på Musicon, hvor arkitekt Gunilla Stine Rasmussen giver os et indblik i sit billedkunstneriske arbejde med fotocollager, der med lag på lag fortæller om oplevelser farvet af minder: https://gunillastine.wordpress.com/category/billeduniverser/

På Knudsvej bydes vi inden for i et privat hjem hos Annette Enemark til en kop kaffe, og her lytter vi sammen til korte lydmontager præsenteret af Kenn Carlsen, hvori forskellige mennesker fortæller med egne stemmer om sin livssituation – med mindet om noget, der var engang: http://lydcarlsen.dk/lydproduktioner/

Vandringen slutter af i Sygehusets kapel med en musikandagt ved sygehuspræst Katrine Louise Raun og organist Henrik Bjørnum.

Roskilde Kommunes Kunstforening har sat mig i udsigt, at jeg kan få en solo-udstilling i foyeren i slutningen af året, og det er jeg super glad for! I snakken med kunstforeningen har jeg udviklet ideen om i udstillingen at kombinere mine fotocollager med projekt ‘Walk on the Wild Side’. Jeg har netop sendt en ansøgning afsted til Esther og Jep Finks Mindefond, hvor jeg søger om midler til at producere udstillingen. I ansøgningen beskriver jeg udstillingen sådan her:

A_byport_sUdstillingen “Til sammen” på Roskilde Rådhus fra 02.10.-18.12.2014. Foyeren i Roskilde Rådhus indtages i årets sidste måneder af en kunstner og borger, der søger et fællesskab. Gunilla Stine Rasmussen er uddannet arkitekt og selvlært billedkunstner. Som initiativtager til frivillig-projektet ‘Walk on the Wild Side’ træder Gunilla nye stier som medborger og går dermed selv ud på ‘en vandring på den vilde side’. Målet er, at et stærkere fællesskab i Roskildes sydlige bydel skal skabe flere kvaliteter i en for overset del af byen. Med en tro på at man må vove noget for at skabe forandring, har Gunilla i foråret inviteret sig selv på kaffe i seks fremmede hjem rundt om i Roskildes Sydby. Med sig har hun haft en fotocollage til udlån og spørgsmålene: Hvad kan vi to gøre for hinanden og for vores bydel?

Udstillingen ‘Til sammen’ er sammensat af fotokunst og brudstykker fra møder mellem medborgere. ‘Vaerden’ er en billedserie på 30 store fotocollager af Gunilla, der i lag-på-lag-teknik danner uvirkelige og sanselige landskaber og byer. En del af collagerne er bygget op som nye stemningsfulde portrætter af Sydbyen. Mønstrede puder fra Sydby-hjemmene skaber uvant hjemlig hygge i den kommunale foyer, og brudstykker fra kaffe-samtalerne i ord, billeder og objekter giver et indblik i bydelens mangfoldige befolkning. 

D_trappesti_12_sOm afsættet for mit arbejde. Afsættet for mit arbejde med fotocollagerne er dels min uddannelse som arkitekt og dels en følelse af skrøbelighed i forhold til klimaforandringer og ressourceknaphed i verden. Jeg nærer stor kærlighed til jordens rigdomme, som jeg tydeligst aflæser i fantastiske og forskelligartede landskaber, og det er mit indtryk, at både begejstringen og skrøbeligheden kan aflæses i mine fotocollager. For mig er fotocollagerne en måde, hvorpå jeg som mikroskopisk individ kan møde og rumme den overvældende verden. Det er også en måde, hvorpå jeg genvinder en styrke, fordi jeg med collagerne selv har kraft til at skabe noget smukt!

Jeg har et dybt behov for at ‘gøre noget’ for at værne om kloden og – et inderligt ønske om at løfte i flok. Ved at udvikle et personligt udtryk igennem fotocollagerne finder jeg styrke til at træde i karakter som arkitekt og medborger og skabe handling her, hvor jeg er, i mit eget hverdagsliv og i mit nærområde. Fokus i mine handlinger er på at få mest muligt ud af de ressourcer, jeg har adgang til, og privat handler det bl.a. om at transportere mig bæredygtigt, genbruge bade- og regnvand, sortere affald og energirenovere. Tiltagene deler jeg med andre på min blog ‘Suppedasen’ med et samtidigt håb om også at inspirere andre. Jeg tror på, at man er nødt til at vove noget for at skabe forandring, og derfor ønsker jeg med udstillingen ‘Til sammen’ selv at træde ud på det, der for mig er ‘den vilde side’: i mødet med mine medborgere for at bringe mine personlige refleksioner om bæredygtighed, initiativ og medansvar ind i en dialog med mine omgivelser.

C_bypladsen_sProjekt ‘Walk on the Wild Side’ og Roskilde Sydby. ‘Walk on the Wild Side’ er et brugerdrevet projekt, der er opstartet i 2013 og handler om at markere en rekreativ rute på 6 km rundt i Roskildes Sydby for på den måde at skabe nye kvaliteter og sammenhænge i bydelen. Baggrunden for projektet er, at vi oplever Sydbyen som den mindst prominente og mest oversete del af Roskilde; ’the Wild Side’, og at vi har lyst til at tage det forhold op som en udfordring. Som initiativtager til projektet er jeg motiveret af en stærk lyst til at skabe en base for at løfte i flok, så eksisterende både fysiske og menneskelige ressourcer kan sættes bedre i spil og udnyttes til at skabe mere bæredygtighed.

Projektet er startet op i et samarbejde mellem lokale foreninger, en kulturvirksomhed, skole og beboere. Vi ser Sydbyens kvaliteter i den spraglede mangfoldighed; arkitekturens brogede patchwork af byhuse, boligblokke, parcelhuse, fabrikshaller og kolonihavehuse, og den mangekulturelle befolkning med ca. 20 nationaliteter i bydelens to folkeskoler. I initiativgruppen sætter vi forskellige aktiviteter igang for at vise ruten og bydelens potentialer frem og på den måde opbygge et fællesskab og starten på en ny fortælling om ‘den forkerte side af banen’. Hvad det så videre udvikler sig til derfra afhænger af, hvilke ideer der opstår, og hvem der undervejs får lyst til at lege med.

A_efterårsby_5Billedserien ’Vaerden’. ‘VAERDEN’ er en serie af 30 fotocollager, der fortæller om et menneskes oplevelser i mødet med landskabet; om mødet mellem indre væren og omgivende verden. Motivet i collagerne kan ved første øjekast aflæses som eet landskab, men ved nærmere eftersyn opløser landskabet sig. Nye lag træder frem og leder blikket rundt i motivet – i dybden og i fladen til forskelligartede indtryk, der glider ind i hinanden. Seks af fotocollagerne er bygget op udelukkende af motiver fra Sydbyen og fremstår som en slags stemningsbilleder fra bydelen. Billederne arbejder dermed på samme måde som ‘Walk on the Wild Side’ med at skabe blik for kvaliteterne i området, der – i fraværret af det spektakulære – skal findes i mangfoldigheden i nuancerne.

Fotocollagerne laver jeg på computer i programmet photoshop ved at lægge flere fotografier oven på hinanden som gennemsigtige lag. Håndværket består i at sammensætte og komponere lagene i forhold til hinanden, så de sammen understøtter og udbygger de samme rum og forløb i billedet. Jeg betoner lagene i forhold til hinanden, så strukturer og farvespil skaber dynamik i billedet, og mediet er taknemmeligt at arbejde i, fordi det giver mig mulighed for at sammenligne og vurdere flere kompositioner i forhold til hinanden.

D_afrejse_10_sSamtale-brudstykker og hjemlig hygge. Fotocollagerne skal før udstillingen ud i bydelen og arbejde ved, at jeg låner dem ud til private hjem. På den måde vil de være med til at skabe nye kontakter og møder mellem mig og mine medborgere på tværs af forskelle. Hvert udlån af et billede vil jeg ledsage med en samtale sat i gang af en personlig refleksion. Afsættet vil være mine egne indsatser for bæredygtighed og min søgen efter et forandrende fællesskab. Brudstykkerne fra samtalerne vil i tekst, billeder og objekter præsentere sig som et slags portræt af bydelen tegnet gennem forskellige møder mellem dens beboere.

Udstillingsrummet er rådhusets foyer, der er et dynamisk og aktivt rum, hvor borgere og kommune møder hinanden. I kraft af sin funktion er det et centralt sted i hele kommunen, i byen og – i bydelen syd for banen. Rummet fremstår lyst og åbent i ny arkitektur med skæve vinkler og store glaspartier, og foyeren er anonymt møbleret med sorte, moderne lave læderstole og sofaborde. Under udstillin–gen vil uens mønstrede pyntepuder og tæpper fra de private hjem, som collagerne har været udlånt til, gøre møblementet hjemligt. Ved at indtage rummet med personlige genstande ophæver borgerne anonymiteten, tager medejerskab og udfordrer relationen mellem borger og samfund.

På bordene vil der ligge høretelefoner, hvori de besøgende kan lytte til lokalhistoriske fortællinger fra Sydbyen. På en stor fladskærm ved siden af kommunens infoskærme vil et diasshow vise fotografier fra ‘Walk on the Wild Side’s web-fotogalleri suppleret af enkelte dias med oplysninger om projekt ‘Walk on the Wild Side’. Med sig fra udstillingen kan de besøgende tage en folder, der inviterer til at begive sig en tur rundt i bydelen og til selv at byde ind til fortællingen om Sydbyen.

Gennemgang af billedserien Vaerden: ansøgning_Finks mindefond_bilag 2_vaerden

Plantegning af udstillingen: ansøgning_Finks mindefond_bilag 3_udstillingsplan

Beskrivelse af projekt ‘Walk on the Wild Side’: ansøgning_Finks mindefond_bilag 6_WotWS

Jeg har lavet nye fotocollager fra mit kvarter. Jeg var kørt i hak med de tidligere collager, som jeg ikke kunne få til at fungere og mere og mere famlede i blinde med.

Derfor valgte jeg at starte forfra og denne gang være meget præcis overfor mig selv med, hvilke lokale landskaber jeg synes har format til at danne udgangspunkt for et billede, og hvilke kvaliteter jeg gerne vil have frem i collagerne. Det var igen en svær omgang, som krævede to runder. Men nu synes jeg, at jeg har fået slået noget flot og rammende an, som jeg tror på kan gøres færdigt og vil holde.

Værsgo – stemningsbilleder fra Roskilde syd for banen:

Jeg har arbejdet videre med collagerne og ændret på de fleste af dem – nogle af dem en hel del. De nyeste versioner ser I her.

I vores stue har jeg på den ene væg en stor opslagstavle fra gulv til loft. Her hænger jeg collagerne op printet i format 60×60, og når jeg har gået og kigget lidt på dem, er der ting ved dem, jeg får lyst til at lave om på. Den proces gentager jeg flere gange, indtil jeg synes, at billederne bliver ved med at være spændende, selvom jeg kigger på dem længe.

Til april, på langfredag den 18., vil der være en vandring med minder som tema her i Roskildes sydby. Vandringen fejrer, at den lokale kirke fylder 40 år, og jeg er så heldig, at mit billedkunstneriske arbejde med collagerne er blevet lagt ind i arrangementet som en fortælling undervejs på vandringen. Måske bliver det et ‘work-in-progress’ indblik til deltagerne… Jeg glæder mig meget!

Sidste søndags ‘Walk on the Wild Side #1’ blev en rigtig god oplevelse at være med til! Mange skønne mennesker mødte op og bidrog i ægte pionerånd til en inspirerende og spraglet eftermiddag.

Thomas Eisenhardt fra ‘Åben Dans’ guidede på sansevandringen deltagerne igennem alle kroppens 8 (!) sanser, og sanseindtrykkene blev undervejs skrevet med kridt på asfalten. På fotosafarien blev der knipset både nært og fjernt, højt og lavt af motiver fra den vilde side, og de mange billeder blev bagefter præsenteret på Jakobskirkens infoskærm. Kaj V. Hansen fra ‘Syd for banen’ havde et talstærkt publikum i flere aldre til 100 års arkitekturhistorie med flere ‘aha’-oplevelser for måske især det yngre publikum.

Til afslutnings-kaffesnakken var der glade ansigter efter et par timers vandring med mange indtryk og smukt sensommervejr. Vi er sikre på, at konceptet er værd at gentage!

Det lokale dagblad var med til starten af sansevandringen og i mandags skrev de i en fin artikel om arrangementet, at ‘Sydsiden er den vildeste’. Og det har de jo ret i 🙂

WotWS1_Dagbladet_130826_s